Szisztémás kötőszöveti betegségek fogalma


Az autoimmun kórfolyamat valamennyi szervet, sejtet tönkreteheti, így a klinikai orvostudomány teljes vertikulátumában találkozik a problémakörrel. A több mint nyolcvan autoimmun kórkép a felnőtt lakosság kb.

Az NDC kórlefolyása és prognózisa

Az autoimmun betegségek idült természetű kórképek, progresszív lefolyásúak, sokszor az életet közvetlenül veszélyeztetik, időnként rokkantságot okoznak, és az életminőséget alapvetően negatívan befolyásolják. Az autoimmun betegségek szakmai, anyagi, össztársadalmi kihívása igen nagy, az ezzel kapcsolatos tehertételt az Egyesült Államokban az onkológiai és a kardiovaszkuláris betegségek ellátási gondjai mellé helyezik.

Hogyan érinti a szisztémás sclerosis a belső szerveket? Szisztémás kötőszöveti betegségek fogalma Tartalom Alattomos kór: a progresszív szisztémás szklerózis Immunközpont. Kezdődhet azonban olyan kórkép, mely később az egész szervezetben elváltozásokat okozhat.

Az autoimmun betegségek egyik csoportját a poliszisztémás — korábban az ún. Az ebben a csoportban lévő autoimmun betegségekre jellemző a sokszervi érintettség és az, hogy a megtámadott autoantigének általános sejtmag, citoplazma, sejtmembrán alkotórészek, vagyis a sejtműködésben szerepet játszó ubiquiter fehérjék, enzimek.

A fáradtság csapdái és ami mögötte van

A poliszisztémás betegségek klasszikus képviselője a szisztémás lupusz eritematózusz SLE. Az SLE autoimmun folyamat, amelyben a szervezet számos antigén struktúráját — kiemelten a sejtmag és citoplazma alkotóelemeit — autoantitestek és T-sejtek támadják meg. A betegség sok szervet ízület, bőr, nyálkahártyák, vese, idegrendszer, véralakelemek, sejtmembránok stb.

Az SLE incidenciája és prevalenciája igen eltérő, sok tényező befolyásolja.

Milyen tünetekkel járnak az autoimmun betegségek?

Magyarországon SLE-s beteggel lehet számolni, vagyis nem tartozik a gyakran előforduló autoimmun kórképek közé. Szegedi, Az SLE egyik legjellegzetesebb tulajdonsága a nagyon nagyfokú klinikai fenotípusváltozatosság egy populáción belülde fenotípus-variabilitás figyelhető meg a különböző népcsoportok között is.

Eltérő sajátosságokkal jellemezhetők az afrikai, az európai-amerikai, a mexikói és a kínai SLE-s betegek.

hogyan kell kezelni a vállízület ínét

Az SLE-s betegek és a többi poliszisztémás autoimmun beteg életkilátásainak a jelentős javulása következett be az elmúlt húsz évben, ami a komplex terápiás lehetőségek bővülésére, az szisztémás kötőszöveti betegségek fogalma destruktív folyamatok kedvező befolyásolására vezethető vissza Kiss et al.

A rendelkezésre álló intenzív immunmodulációs és antiflammatorikus kezelésekkel, hagyományos és újabb immunszuppresszív készítményekkel, plazmaferézisekkel és a nagy dózisú gammaglobulinokkal, újabban pedig a biológiai készítményekkel Szegedi, képesek vagyunk arra, hogy az autoimmun betegségek akut klinikai történéseit közel elfogadható mértékben kontrolláljuk.

E terápiás eszköztár napról napra bővül, de nem mentes a problémáktól, hiszen igen sok, időnként meglehetősen komoly mellékhatást idézünk elő az immunmodulációval infekciók, daganatok. A legfontosabb nehézsége a jelenlegi terápiának az, hogy alapvetően nem tudja megszüntetni az immunpatológiai folyamatot, továbbá nem tudja leállítani az idült szervi destrukciót, és gyakorlatilag alig van hatásos kezelés az idült fibrotizáló folyamatokkal szemben.

Mitől válhatna eredményesebbé a terápiánk? Úgy gondoljuk, hogy néhány alapvetőnek mondható terápiás stratégia feltételeit kellene megteremteni. Az okokat befolyásoló, a patogenetikai láncolatot korrigálni képes terápiára lenne szükség.

Az effektív terápiát a betegség igen korai, olyan stádiumában kellene elkezdeni, amikor az immunológiai szabályozási rendellenességek még könnyebben befolyásolhatók. Végezetül olyan terápiás lehetőségek számára indokolt utat találni, amelyek jobban harmonizálnak a klinikai fenotípusvariábilitásokkal, az egyéni, individuális sajátosságok fokozottabb figyelembe vételére kellene törekedni. A felsorolt kívánságok megvalósításának feltétele, a poliszisztémás autoimmun betegségek, köztük az SLE patogenezisének tisztázása.

Hosszú időn keresztül a patogenezisről a klinikai megfigyelések alapján annyit tudtunk, hogy multifaktoriális betegség, amit genetikai-hormonális és környezeti tényezők által előidézett immunológiai szabályozási rendellenességek váltanak ki. Genetikai jellemzők Az SLE-s betegek családjaiban figyelték meg, hogy a betegségnek genetikai vonatkozásai vannak.

ízületi fájdalom térdben

A klinikai megfigyelések egyértelművé tették, hogy a genetikai hajlam mellett külső tényezők, így infektív ágensek, gyógyszerek és hormonális női dominancia hatások által előidézett, immunológiai szabályozási rendellenességek azok, amelyek az immunrendszernek a saját szervezettel szembeni toleranciájának elvesztésével, igen változatos autoimmun folyamatot indítanak el. Az SLE tehát egy olyan poliszisztémás autoimmun betegség, amely patogenezisét tekintve multifaktoriális okokra vezethető vissza, amelyben a poligénes anomáliák külső tényezőkkel és hormonális hatásokkal kiegészülve komplex immunológiai zavart hoznak létre.

Hogy miben nyilvánul meg ez az immunológiai szabályozási rendellenesség SLE-s kórképben, ezt tüntettem fel az 1.

Mi hívhatja fel a figyelmet az induló autoimmun betegségekre?

Az SLE-s betegek immunológiai rendellenességei sokirányúak, de van néhány kiemeltebb, sarkalatosnak mondható szabályozási eltérés, amelyek csomópontokat jelentenek. Ezek a csomópontok megfigyelhetők a humán SLE esetekben, de kirajzolódtak a spontán lupuszos egértörzsekben is. Alapvető az a tény, hogy a maganyaggal szemben a B-sejtek anti-DNA-t termelnek tolerancia-vesztésigen fontos mechanizmus a T-sejtek apoptózisának zavara, a képződő autoantigének és immunkomplexek fiziológiás eltávolításának károsodása.

Nagy jelentőséggel bír, hogy az autoreaktív folyamatban a T helper és B-sejtek egymást támogató és egymástól független hatásainak intenzitása fokozódik amplifikációés a sokszervi léziókban az egyes target szervek vese, idegrendszer, bőr, szív stb.

Nem véletlen, hogy a lupuszos egerek betegségérzékeny gén allél -jeinek keresése is már célzottan szisztémás kötőszöveti betegségek fogalma csomópontokkal kapcsolatba hozható lókuszokra irányultak. Miben lehet összegezni a lupuszos egereken kapott genomiális kutatásokat? Mindenekelőtt abban, hogy a lupuszra legalább két tucat betegségérzékeny lókusz a jellemző, amely lókuszok, ill.

Mit lehet tenni?

A genomiális vizsgálatok arra is rámutattak, szisztémás kötőszöveti betegségek fogalma az érintett lókuszok más autoimmun betegségekben is involválódhatnak. A lupuszos egerekből nyert genetikai eredményekből arra lehetett következtetni, hogy a többes allél variánsok egymásra hatva episztatikus interakciók révén egy érzékenységi küszöböt elérve, ill. A genom szekvenciaszerkezetének a humán genom részleges feltárulkozása, a fenti kérdések reális megválaszolásának lehetőségét elérhető közelségbe hozta.

A genomiális vizsgálatok SLE vonatkozásában is két irányból közelíthetők meg. Egyik logikus kiindulás, hogy a vizsgálatok kiindulási alapjául a spontán-egér SLE modellek adatai Rioux — Abbas, vagy a humán SLE jellemzőnek mondható immunológiai szabályozási rendellenességei szolgálnak. A másik, szisztémás kötőszöveti betegségek fogalma kiterjedtebben alapot nyújtó módszer a génhalászat alkalmazása annak érdekében, hogy az SLE-s betegek genomiális állományának átvizsgálásával a gyanús lókuszok, a feltételezett régiók, az ún.

A humángenom-vizsgálatok végső és legfontosabb célja természetesen az, hogy tisztázódjon, a poligénes elváltozások mit rejtenek magukban; milyen gének allélvariánsokmilyen típusú genotípusú szerkezeti és milyen funkcionális immunológiai abnormitásokat előidézve járulnak hozzá és milyen mértékben az SLE patogenetikai láncolatához. Az ún. A genom térképszerű megszerkesztésére egy-egy betegség, így az SLE-érzékeny génjeinek megtalálására, pozicionálására, és a különböző népcsoportok esetleg eltérő sajátosságainak felderítésére igen-igen nagy energiabefektetésre és türelmet igénylő kutatásra van szükség.

A hajlamosító gének hosszabb ideig mint feltételezett kandidáns gének szerepelnek, amelyekről bizonyítani kell, hogy az adott esetben, így az SLE-ben az adott gén allél-polimorfizmusa szignifikánsan eltér a genetikailag nem nagy különbséget mutató normál populációtól.

A részletek mellőzése mellett, felhasználva az eddigi kutatási eredményeket, néhány kiemelhető tanulságot szeretnék az SLE-re vonatkoztatva levonni. A nagy erőfeszítések ellenére viszonylag kevés génvariáns szerepkörét sikerült eddig véglegesen bizonyítani. A meggyanúsított lókuszok és az ún.

a térd artrózisának röntgenképe

A komplement szisztémához tartozó, többségében korai faktorokat kódoló gének működészavarai jelenthetnek igen erős prediszpozíciót az SLE kialakulására. Tsao, A kutatások eddigi eredményei alapján megállapítható, hogy az autoimmun betegségek, köztük az SLE is, poligénes természetűek.

Immunológia | Digitális Tankönyvtár

Nincs egyetlen gén, amelynek az eltérése önmagában magyarázhatná az SLE kialakulását. A poligénes elváltozások döntő többségükben allélvariánsok, olyan polimorfizmusok, amelyek az immunológiai szabályozásokat eltérő szinteken befolyásolják, és ha ezek együttesen egy feltételezett küszöbszintet elérnek, akkor az így fennálló autoimmun hajlam lehetővé teszi a betegség kialakulását. Meg kell említenem, hogy az SLE mellett egyéb autoimmun betegségekben, így a I.

Az egyes autoimmun betegségek, így az SLE patogenetikai hátterének szisztémás kötőszöveti betegségek fogalma nagy segítséget nyújtanak a chip-technikával végzett génexpressziós vizsgálatok.

Kapcsolódási kórok A poliszisztémás autoimmun kórképeknek nemzetközileg elfogadott kritériumtünetei vannak. A poliszisztémás autoimmun kórállapot kifejlődéséhez az esetek többségében hetek, hónapok, sokszor évek szükségesek.

Egy sejt SLE-s beteg T-sejtjei stb. Az SLE-s betegek sejtjeinek génexpressziós profilját vizsgálva többen Baechler et al.

szakaszban a csípőízület artrózisa

Később ezt például Sjögren-szindrómás betegek sejtjein is észlelték. Ezek a megfigyelések arra engednek következtetni, hogy az egyes autoimmun betegségek poligénes szabályozásainak elemei között átfedések lehetnek, így azonos patogenetikai útvonalakat feltételezhetünk, amelyek reményt jelentenek a közös terápiás célpontok számára. A különböző autoimmun betegségekben megfigyelhető genomiális hasonlóságokat magyarázni lehet azzal, hogy a betegségérzékeny allélek és a génexpresszióban jellemzőnek talált profilok között átfedések vannak, továbbá, hogy ezek az allélvariánsok klaszterekben helyezkednek el Becker et al.

 1. Mi hívhatja fel a figyelmet az induló autoimmun betegségekre?
 2. Kenőcs a bokaízület ízületi gyulladásának kezelésére
 3. Lábvénás ízületi kezelés
 4. Hatékony módszerek az ízületi fájdalmak kezelésére
 5. Egy autoimmun eredetű betegség - MCTD vagy Sharp-szindróma

Ezekkel a genomiális megfigyelésekkel értelmezni lehet azokat a régóta meglévő ismerteket, hogy miért találkozunk azzal, hogy egy betegben több autoimmun betegség lép fel, miért léteznek az ún.

Mindezek mellett, vagyis a jogosan feltételezett közös-hasonló patogenetikai láncszemek mellett keresni kell azokat az allélvariánsokat is, melyek konkrét autoimmun betegségre, pl. Ennek felderítése óriási erőfeszítést, anyagi befektetést igénylő feladat, hiszen a vizsgálatok kivitelezéséhez a betegek és a vizsgálati minták többezres sokaságára van szükség. Mindezek mellett számolni kell azzal, hogy az SLE-ben és a többi autoimmun betegségben is igen nagyfokú klinikai fenotípusvariabilitás figyelhető meg populációs szinten, de a populáción belül egyes betegek között is.

A dolgozat bevezető részében említésre került, hogy az SLE multifaktoriális okokkal magyarázható kórkép, és az okok között tekintélyes részt képviselnek a külső tényezők. Hogyan kapcsolódnak be az exogén és egyéb endogén faktorok a patogenetikai láncolatba?

Milyen formában és mértékben játszanak szerepet az epigenetikai szabályozó mechanizmusok Rodenhiser — Mann, ? Current Pharmaceutical Design. Aune, Thomas M et al. Genetic Epidemiology. Baechler, Emily C. Becker, Kevin G. Bennett, Lynda et al. The Journal of Experimental Medicine. Kirou, Kyriakos A. Arthritis and Rheumatism.

séta fájdalom a lábízületekben

Kiss Emese — Regéczy N. Results from a Single Centre. Clinical and Experimental Rheumatology. Current Opinion in Rheumatology. Rioux, John D. The Canadian Medical Association Journal.

A Sharp-szindróma kezelése

Szegedi Gyula : Autoimmun betegségek sajátosságai. Szegedi Gyula : Immunmoduláció az autoimmun betegségek terápiájában.

gyógyszerek a csípőfájás miatt

Új remények az autoimmun betegségben szenvedők szisztémás kötőszöveti betegségek fogalma Orvosi Hetilap. Tsao Betty P. Trends in Immunology.

 • Kezelésre szolgáló mellkasi gerincvelő gyógyszerek csontritkulása
 • Ízületek fájnak egy vesében
 • Milyen tünetekkel járnak az autoimmun betegségek?
 • Soltész Annamária, általános orvos Vannak olyan betegek, akik a tüneteik alapján egyik poliszisztémás több szervet érintő autoimmun betegségbe sem sorolhatóak be.
 • Sharp-szindróma kevert kötőszöveti betegség - EgészségKalauz Sharp-szindróma kevert kötőszöveti betegség Milyen tünetekkel járnak az autoimmun betegségek?
 • Деревья справа внезапно кончились, и он очутился перед обширнейшим водным пространством, усыпанным крохотными островками.
 • Kötőszöveti betegségek fogalma. A patológiás autoimmunitásról mint az immunológia igazi kihívójáról
 • Az artrózis és ízületi gyulladás új kezelései